Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s tím, aby společnost BAYER s.r.o., IČ: 00565474, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Siemensova 2717/4, PSČ 155 00, shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři a v další komunikaci v rámci této poradny, včetně případných údajů o mém zdravotním stavu, a to v automatizovaně vedené databázi, za účelem zpracování a zodpovězení mého dotazu, a to po dobu 5 let ode dne udělení tohoto souhlasu, a případně též za účelem farmakovigilance, tj. sledování bezpečnosti léčivých přípravků, a to po dobu 10 let ode dne udělení tohoto souhlasu.

Beru na vědomí, že za účelem farmakovigilance lze na základě zákona předat mé osobní údaje držitelům rozhodnutí o registraci a příslušným státním institucím v ČR i v zahraničí. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv vyplývajících z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zejména svého práva přístupu k osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, na informace o zpracování mých osobních údajů ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb. a práva požadovat vysvětlení a nápravu, pokud by zpracováním mých osobních údajů byla porušována ochrana mé osoby nebo mého soukromého a osobního života či zákon ve smyslu ustanovení §21 zákona č. 101/2000 Sb.

Pro poskytnutí údajů a skutečností společnosti BAYER s.r.o. tak v rozsahu komunikace prostřednictvím této poradny rovněž zprošťuji lékaře odpovídajícího na můj dotaz povinnosti mlčenlivosti podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Poskytnutí mých osobních údajů je dobrovolné.

Supradyn CoQ10 energy je doplněk stravy

Kontakt  » Bayer Group

Supradyn

Vitaminy pro Váš
aktivní život

Cítíte, že Vám chybí energie? Cítíte se unaveni a vyčerpáni?

Lidské tělo potřebuje k udržení fyzické i psychické kondice energii. Doplněk stravy Supradyn CoQ10 energy představuje vyvážený zdroj vitaminů, minerálů a stopových prvků s koenzymem Q10.
další informace